Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ tư, 21 Tháng 10 2020

Không còn bắt buộc các doanh nghiệp phải hoàn thành thực hiện hóa đơn điện tử, chậm nhất vào ngày 01/11/2020.

Viết bởi : 
Chuyên mục : Tin Tức
Lượt xem : 30

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP qui định về hoá đơn điện tử, vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020, trong đó, có hai nội dung quan trọng đáng được Doanh nghiệp quan tâm.

 

hddt nghi dinh

Cụ thể, Điều 59, Nghị định 123/2020, qui định hiệu lực thi hành như sau:

* Bãi bỏ khoản 2, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP ( về việc bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện xong hoá đơn điện tử, chậm nhất vào ngày 1/11/2020.).

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

* Bãi bỏ khoản 4, Điều 35, Nghị định 119/2018/NĐ-CP (về việc chấm dứt hiệu lực pháp luật của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP, kể từ ngày 1/11/2020).

Các Nghị định 51/2010/NĐ-CP-  số 04/2014/NĐ-CP và số 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

Joomla Templates - by Joomlage.com