Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ ba, 26 Tháng 1 2021

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Viết bởi : 
Chuyên mục : Tin Tức
Lượt xem : 38

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2021 hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019 của Chính phủ.

 

Theo đó, doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. DN được hưởng ưu đãi được quy định tại luật Khoa học và công nghệ và Nghị định số 13. Đồng thời, phải đáp ứng một số điều kiện như DN được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận DN khoa học và công nghệ; doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hằng năm của DN; doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường...

DN khoa học và công nghệ tự xác định số thuế TNDN được ưu đãi và kê khai vào bảng kê ưu đãi thuế TNDN đối với DN khoa học và công nghệ. Bảng kê ưu đãi thuế TNDN được gửi kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN hằng năm. Ngoài ra, thông tư còn hướng dẫn cụ thể mức và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, một số trường hợp áp dụng, điều khoản chuyển tiếp và bãi bỏ một số quy định... Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1.3.

Thanh Xuân

https://thanhnien.vn

Joomla Templates - by Joomlage.com