Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ hai, 22 Tháng 2 2021

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DN nhỏ và vừa năm 2021

Viết bởi : 
Chuyên mục : Tin Tức
Lượt xem : 10

(Quyết định 222/QĐ-BTP -có hiệu lực từ ngày 09/2/2021- của Bộ Tư pháp)

Theo đó, Kế hoạch sẽ có các hoạt động trong năm 2021 bao gồm:

1.     Nhóm hoạt động cung cấp thông tin pháp lý:

          + Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật.

          + Xây dựng các chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật trên các phương tiện truyền thông.

          + Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại.

           + Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý.

           + Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý.

2.     Nhóm hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật:

          + Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV.

          + Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV.

3.     Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật cho DNNVV:

           + Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại.

           + Tư vấn qua thư điện tử, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

           + Tư vấn thông qua mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

      4. Tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho DNNVV vừa giai đoạn 2021-2025.

Joomla Templates - by Joomlage.com