Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ ba, 04 Tháng 5 2021

Gia hạn nộp thuế gtgt-tndn- tiền thuê đất năm 2021 đối với mọi doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ

Viết bởi : 
Chuyên mục : Tin Tức
Lượt xem : 53

(Theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ký ngày 19/4/2021)

 

It's Tax Time Again... - Wise Accountants

Xác định tiêu chí DN siêu nhỏ và nhỏ (Điều 6.Nghị định 39/2018/NĐ-CP):

- Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng -nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất (Điều 3, Nghị định 52/2021)

1. Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

* Các doanh nghiệp vẫn thực hiện nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý theo quy định của pháp luật hiện hành; nhưng chưa phải nộp số thuế đã kê khai.

* Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của quý được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế GTGT của quý 1 năm 2021: chậm nhất là 30/9/2021.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của quý 2 năm 2021: chậm nhất là 31/12/2021.

* Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của từng tháng được gia hạn như sau:

- Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 3/2021: chậm nhất là 20/9/2021.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4/2021: chậm nhất là 20/10/2021.

- Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 8/2021: chậm nhất là 20/12/2021.

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2  năm 2021, thời gian được gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.

3. Đối với tiền thuê đất

Đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, thời gian gia hạn là 06 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Trình tự, thủ tục gia hạn (Điều 4, Nghị định 52/2021)

Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn (theo Mẫu kèm), bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).

Thời hạn nộp chậm nhất để nộp Giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất, là ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Joomla Templates - by Joomlage.com