Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Super User

Super User

* THUẾ GTGT_Hàng hóa khuyến mại
Thông tư số 219/2013/TT-BTC (có hiệu lực từ 1.1.2014), Điều 7. Giá tính thuế:
… 5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Thứ ba, 23 Tháng 6 2015 04:36

Hoạt động tiêu dùng nội bộ 2015

* THUẾ GTGT _hàng hóa tiêu dùng nội bộ
• Thông tư số 219/2013/TT-BTC (có hiệu lực từ 1.1.2014), Điều 7. Giá tính thuế:
… 4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Thứ ba, 23 Tháng 6 2015 04:25

Hoạt động Biếu , tặng 2015

* THUẾ GTGT_hàng hóa biếu, tặng, cho:
Thông tư số 219/2013/TT-BTC (có hiệu lực từ 1.1.2014), Điều 7. Giá tính thuế:
…3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để biếu, tặng, cho, ... là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại  thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 04:42

Dịch vụ cung cấp

1. Cung cấp thông tin tổng hợp:
- Hệ thống hóa những hiểu biết cơ bản về thuế, liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của DN;
- Hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua các kênh thông tin: điện thoại, email, fax, trang web của công ty…
- Thông báo kịp thời những thay đổi về mặt chính sách, chế độ và thủ tục hành chính… có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm thuế của DN;
- Thông tin kịp thời những dự kiến thay đổi về mặt chính sách thuế và dự báo về khả năng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của DN.


2. Tư vấn giải quyết những vướng mắc  liên quan đến:
- Nội  dung chính sách các loại thuế : GTGT –TNDN –TNCN – Chuyển nhượng bất động sản – TTĐB- …
- Chế độ quản lý hóa đơn, chứng từ; xử lý những tình huống liên quan đến sử dụng hóa đơn như: đánh mất hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp lệ, điều chỉnh những sai sót khi lập hóa đơn, …
- Chế độ xử phạt vi phạm pháp luật về thuế;
- Chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán.
- Chế độ và thủ tục hành chính về thuế  trong  quá trình thực hiện trách nhiệm quản lý thuế  như:  hồ sơ kê khai, quyết toán thuế; miễn, giảm thuế, hoàn thuế;  xóa nợ thuế; kiểm tra, thanh tra thuế; khiếu nại về thuế; xác nhận không thiếu thuế,…
- Tư vấn giải pháp kê khai nộp thuế tiết kiệm nhất cho DN.


3. Quản lý rủi ro về thuế:
- Hỗ trợ soát xét  hồ sơ quyết toán thuế TNDN và TNCN từng năm, để kịp thời xử lý những chi phí hợp pháp của DN và cá nhân nhằm  tránh những rủi ro về thuế do sơ sót hay tránh những thiệt thòi quyền lợi do thiếu hiểu biết;
- Soát xét tờ khai thuế GTGT do khách hàng tự lập;
- Đánh giá các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng kinh tế hoặc các quyết định tài chính;
- Đánh giá các ảnh hưởng của thuế đối với các xử lý kế toán; 


4. Đại diện theo ủy quyền:
- Đại diện theo ủy quyền của DN để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN trước cơ quan thuế;
- Đại diện theo ủy quyền của DN trong các tranh chấp về thuế như: khiếu nại với cơ quan thuế hay khiếu kiện trước tòa hành chính.

Thứ năm, 22 Tháng 8 2013 07:40

Thành viên sáng lập công ty

1. Luật gia Nguyễn Thái Sơn
-  Chuyên gia Thuế, 35 năm công tác tại Cục thuế TP.HCM
- Nguyên Trưởng Chi cục Thuế quận 11;
- Nguyên Trưởng phòng Quản lý thuế NQD số III-Cục thuế
- Nguyên Trưởng phòng thuế Thu nhập cá nhân-Cục thuế
- Nguyên Trưởng phòng Pháp chế -Cục thuế


2. Luật sư Lưu Tuấn Kiệt
- Chuyên gia Thuế, 20 năm công tác tại Cục thuế TP.HCM
- Nguyên Phó phòng Thanh tra 1 – Cục thuế


3. Đặng Thế Sỹ
- Chuyên gia Thuế, 38 năm công tác tại Cục thuế TP.HCM


CỘNG TÁC VIÊN:
1. Tiến sĩ Phan Hiển Minh
- Chuyên gia Thuế, 35 năm công tác tại Cục thuế TP.HCM
- Nguyên Trưởng phòng Đầu tư nước ngoài –Cục thuế; nguyên Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 2- Cục thuế
- Giảng viên Chương trình Đào tạo Fulbright và Đại học Mở TP.HCM


2. Tiến sĩ Trần Duyên Định
- Giảng viên trường Cán bộ Quản lý Doanh nghiệp và Đại học Mở TP.HCM


3. Hoàng Kim Nghĩa
- Chuyên gia Thuế, 38 năm công tác tại Cục thuế TP
- Nguyên Phó Chi cục Thuế quận Gò Vấp


4. Nguyễn Khánh Phúc
- Chuyên gia Thuế, 38 năm công tác tại Cục thuế TP
- Nguyên Thanh tra viên


5. Huỳnh Văn Tâm:
- Chuyên gia Thuế, 38 năm công tác tại Cục thuế TP
- Nguyên Đội trưởng thuế tại CCT quận 11

Joomla Templates - by Joomlage.com