Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ ba, 13 Tháng 10 2020

TỔNG CỤC THUẾ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TRA THUẾ NĂM 2020 TRONG THỜI KỲ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH

Viết bởi : 
Chuyên mục : Hỏi đáp
Lượt xem : 270

Trên cơ sở  Kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp năm 2020, đã được cơ quan thuế phê duyệt từ cuối năm 2019,  cơ quan thuế có trách nhiệm xác định các trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

1

Qui trình tiến hành các bước như sau:

(1) Tổ kiểm tra thực hiện phân tích so sánh mức độ điểm rủi ro của người nộp thuế trên Ứng dụng TPR sau khi cập nhật hồ sơ khai thuế mới nhất (năm 2019) với điểm rủi ro khi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra lần đầu;

(2) So sánh tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai thuế GTGT 06 tháng (02 quý) đầu năm 2020 với cùng kỳ năm trước để xác định mức độ rủi ro cao, vừa, thấp (so với thời điểm lập kế hoạch); và

(3) Thực hiện lựa chọn trường hợp người nộp thuế kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế như sau:

a) Đối với trường hợp người nộp thuế thuộc ngành nghề, lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền:

+ Mức độ rủi ro thấp về thuế thì thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế năm 2020;

+ Mức độ rủi ro vừa thì thực hiện trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế năm 2020 vả thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế

+ Mức độ rủi ro cao về thuế thì thực hiện lập danh sách giám sát trọng điểm về thuế, trình Thủ trưởng cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và giám sát trọng điểm tại trụ sở cơ quan thuế.

b) Trường hợp người nộp thuế có mức tăng trưởng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai thuế GTGT các tháng, quý gần nhất trong năm với cùng kỳ năm trước bị giảm sâu:

cơ quan thuế xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hợp với kết quả phân tích rủi ro trên Ứng dụng TPR, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và chuyển sang thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

c) Đối với trường hợp người nộp thuế không chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh, nhưng có kiến nghị không thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế:

nếu có mức độ rủi ro thấp hơn khi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra và doanh nghiệp bị giảm mức tăng trưởng, thì cơ quan thuế xem xét trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và chuyển sang thực hiện kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

Tóm tắt theo Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1215/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế,  ký ngày 3/9/2020.

CÔNG TY CP TƯ VẤN THUẾ SÀI GÒN

Joomla Templates - by Joomlage.com