Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ hai, 11 Tháng 1 2016

Hỏi - Đáp: Ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Viết bởi : 
Chuyên mục : Hỏi đáp
Lượt xem : 19759

Ngày 11 tháng 1 năm 2016

HỎI:

Hiện tại em có vận hành 1 công ty cung cấp phần mềm, các dự án đa số mua bản quyền phần mềm (ERP) từ Singapore và triển khai lại cho các doanh nghiệp tại VN.Khi mua bản quyền phần mềm từ nhà cung cấp Singapore, Dũng đã thu 10% thuế TNDN nhà thầu nước ngoài và đóng cho cơ quan quản lý thuế trong vòng 10 ngày khi phát sinh mua bán bản quyền phần mềm này.

 

Công ty em đăng ký kinh doanh từ năm 2015 và ngành nghề đăng ký là: sản xuất kinh doanh phần mềm, vốn điều lệ thấp hơn 15 tỷ.

Vậy công ty sản xuất kinh doanh phần mềm của em có được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Điều 19 và 20, Thông tư số 78/2013/TT-BTC  hay không?

hoidap

ĐÁP:

1. Đúng là  việc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất (SX) sản phẩm (SP) phần mềm được qui định tại Điều 19 và 20 của Thông tư số 78/2013/TT-BTC. Tuy nhiên, cần lưu ý như sau:

a) Điều 19, Thông tư 78/2013 đã được chỉnh sửa. bổ sung theo khoản 1, Điều 11, Thông tư 96/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 6/8/2015: 1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: sản xuất sản phẩm phần mềm;

b) Điều 20, thông tư 78/2013 đã được chỉnh sửa. bổ sung theo khoản 1, Điều 12, Thông tư 96/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ 6/8/2015:1.Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

2. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi thuế thì hoạt động SX SP phần mềm cần phải đáp ứng những điều kiện pháp lý được qui định tại Điều 15, khoản 1, điểm b), Nghị định 218/2013/NĐ-CP như sau:

“…  Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềmđáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;”

Nghĩa là, để được ưu đãi thuế, phải đáp ứng 2 điều kiện pháp lý:  (1) có dự án đầu tư mới về sản xuất sản phẩm phần mểm; (2) sản phẩm đó thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và phải đáp ứng qui trình về sản xuất SP phần mềm, theo qui định pháp luật.

a) Thế nào là có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm?

Điều 18, Thông tư 78/2013/TT-BTC qui định rõ thế nào là dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN là:

“- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.”

b) Thế nào là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm theo qui định pháp luật?

- là hoạt động sản xuất theo đúng qui trình sản xuất SP phần mềm được qui định tại Điều 6, Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông, ký ngày 18/11/2014, có hiệu lực từ 1.1.2015.

Tối thiểu quy trình SX phải đạt 3 công đoạn (trong 7 công đoạn) như sau:

“Điều 6. Quy trình SX SP phần mềm, gồm 7 công đoạn:

2. Phân tích và thiết kế, bao gồm một trong những tác nghiệp như: đặc tả yêu cầu; thiết lập bài toán phát triển; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế các đơn vị, mô đun phần mềm.

3. Lập trình, viết mã lệnh, bao gồm một trong những tác nghiệp như: viết chương trình phần mềm; lập trình các đơn vị, mô đun phần mềm; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm; tích hợp các đơn vị phần mềm; tích hợp hệ thống phần mềm.

4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, bao gồm một trong những tác nghiệp như: xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm; thẩm định chất lượng phần mềm; đánh giá khả năng gây lỗi; xác định thỏa mãn yêu cầu khách hàng; nghiệm thu phần mềm.                  …”

c) Thế nào là sản phẩm phần mềm thuộc “Danh mục sản phẩm phần mềm” theo qui định pháp luật?  

Đó là: - Phụ lục số 01- Ban hành kèm Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT (file đính kèm)

3. Khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý nêu trên, DN còn phải hội đủ điều kiện kế toán và thuế qui định tại Điều 18, Thông tư số 78/2013/TT-BTC như sau:

“(1) Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai;

(2) Doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp  và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Kết:

Bạn phải rà soát sản phẩm phần mềm của công ty bạn đang điều hành để xác định là sản phẩm đó thuộc danh mục sản phẩm phần mềm (dưới đây); đạt tối thiểu 3/7 công đoạn trong quy trình sản xuất (đã nêu trên), thì mới nên nghỉ đến chuyện được ưu đãi thuế TNDN.

Công ty của bạn -dù có đăng ký kinh doanh là công ty SX kinh doanh phần mềm - nhưng nếu không đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và điều kiện kế toán-thuế nêu trên thì cũng sẽ không được hưởng ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế TNDN.

Nguyễn Thái Sơn

Công ty CP Tư vấn Thuế Sài Gòn

Joomla Templates - by Joomlage.com