Video Clip

Liên Kết

Liên hệ

180/1E Lạc Long Quân - Phường 10 - Quận 11 – TP.HCM
Hotline: 0903.819.020


Quảng cáo

Thứ tư, 14 Tháng 9 2016

Hỏi - đáp: Cách Xử Lý Đối Với Hoá Đơn Đầu Vào Ghi Sai Thuế Suất GTGT

Viết bởi : 
Chuyên mục : Hỏi đáp
Lượt xem : 3570

Ngày 13 tháng 9 năm 2016

Hỏi:

Công ty của em là Công ty TNHH Kho xăng dầu hoạt động trong Khu phi thuế quan VP.Trong năm 2015, công ty Xây lắp X. xuất giao cho công ty em hóa đơn đầu vào số 00... ngày  25/5/2015, ghi thuế suất thuế GTGT 10%, với nội dung thanh toán giá trị nghiệm thu hoàn thành công trình theo hợp đồng thi công số 06/09/VPT/HĐ ngày ...2015. Em đã thanh toán đủ tổng số tiền ghi trên hoá đơn và đã hạch toán giá trị hàng mua vào. Nay Đoàn kiểm tra quyết toán thuế 2015 cho rằng hoá đơn đầu vào trên chỉ có thuế suất 0% và đòi lập biên bản xử lý bác bỏ số thuế GTGT đầu vào 10% đã kê khai; truy thu thuế GTGT và phạt.

 

Cho em hỏi: cách xử lý của Đoàn kiểm tra như trên có đúng pháp luật không? Nếu không đúng, cách xử lý nào là đúng pháp luật đối với các hoá đơn đầu vào ghi sai thuế suất GTGT ?

hoidap

 

Đáp:

Theo qui định tại khoản 1, Điều 9, Thông tư 219/2013 về thuế GTGT thì: Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình trong khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất GTGT 0% . Do đó, Đoàn kiểm tra thuế đã xác định đúng thuế suất GTGT.

Tuy nhiên, tại điểm b, khoản 5, Điều 12 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn xử lý trường hợp ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn mua vào như sau:

“Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

(1) Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ:

*Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán;

* Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

(2) Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ:  … ”

Do đó, cách giải quyết vấn đề như sau:

- Công ty em yêu cầu công ty Xây lắp X. cung cấp bản kê hàng hoá bán ra của tháng 5/2015 (hoặc quí II/2015), trong đó có liệt kê thuế suất GTGT 10% đối với hoá đơn em nêu trên. Bản kê này có chữ ký và đóng dấu hợp pháp của công ty X; đồng thời có xác nhận của cơ quan quản lý thuế của cty X. là số liệu kê khai đúng hoá đơn lưu tại công ty X.

- Xuất trình Bản kê có xác nhận của cơ quan quản lý thuế người bán cho Đoàn kiểm tra thuế. Đồng thời, đề nghị Đoàn kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 219/2013 dẫn trên: chấp nhận cho khấu trừ thuế GTGT đầu vào 10%.

Nguyễn Thái Sơn

Công ty CP Tư vấn Thuế Sài Gòn

Joomla Templates - by Joomlage.com